Cách để học nhanh tiếp thu nhất

Lựa chọn mục tiêu. Nhìn vào các thay đổi mà bạn muốn thực hiện để cải thiện vừa phải chất lượng cuộc sống của bạn. Những mục tiêu nào đòi hỏi bạn phải tìm hiểu thêm trước khi bạn có thể tự tin thay đổi những gì bạn muốn? Hãy tìm ra một mục tiêu mà bạn có thể bắt đầu ngay từ bây giờ mà không đòi hỏi mất quá nhiều thời gian. Trong trường hợp này, mục tiêu chúng tôi đã lựa chọn là để chăm sóc bản thân mình tốt hơn. Sau đó chúng ta sẽ phá vỡ nó. Những yếu tố nào đi cùng với việc chăm sóc cơ thể của chúng ta tốt hơn?

 • Nghiên cứu càng sớm càng tốt.
 • Ngủ ngon giấc
 • Ăn đồ ăn tốt cho sức khỏe
 • Uống nhiều nước
 • Tập thể dục

Các lựa chọn nghiên cứu để học

 • Các tiêu chí động não cho những lựa chọn nào thu hút bạn, những lựa chọn nào không.
 • Hãy tin tưởng vào trực giác của bạn.
 • Lọc ra mục tiêu nghiên cứu của bạn.
 • Tìm ai đó đã hoàn thành những gì bạn muốn làm và nhờ họ chỉ cho bạn thấy.
 • Tiến hành nghiên cứu trên internet, tham gia học trên lớp, phỏng vấn những người khác, và tìm một người cố vấn.

Chọn giải pháp tốt nhất.

 • Chọn cái gì đó có thể làm trong môi trường học của bạn, mà bạn có thể làm trên tinh thần xây dựng trong khung thời gian của mình, và bạn có thể thành công với năng lượng và sự tập trung mà mình có.
 • Xem xét hạn chế thời gian, hạn chế không gian, và trạng thái tinh thần của bạn.
 • Lên lịch thời gian trong ngày cho việc học tập và thực hành những gì bạn học.
 • Phát triển thói quen chú ý đến những gì bạn muốn học hoặc cải thiện.
 • Đừng lựa chọn quá tải.

Trải nghiệm việc học. Để tiến hành học có hiệu quả, bạn cần phải có một kế hoạch, một cách để đánh giá nếu trải nghiệm đang tiến hành và thời gian để phản ánh về quá trình và kết quả. Quá trình học tiến hành cùng lúc.

Đọc thêm kênh 14 giới thiệu các phương pháp học: http://kenh14.vn/hoc-duong/10-phuong-phap-hoc-tap-la-nhung-hieu-qua-20160125002151834.chn

Đánh giá kết quả và những cột mốc quan trọng của bạn.

 • Bạn đã tiếp cận chúng chưa? Bạn đã học đủ để thực hiện một kế hoạch làm bài tập mới chưa? Bạn đã tìm ra một cách để cải thiện thói quen ngủ hiệu quả của mình chưa?
 • Một lời nhắc nhở trong lịch của bạn sẽ nhắc nhở bạn. Đặt thời gian “kiểm tra” để đánh giá các thông tin mà bạn học được; xem nó có hiệu quả hay không; bạn có nhận ra nhiều thứ mà bạn cần biết không. Cái gì đã làm được và cái gì không? Tại sao?

Cải tiến phương pháp học. Nếu các phương pháp học tập bạn đã chọn thực hiện, sau đó tiếp tục thực hiện nó. Nếu không, quay lại và chọn một phương pháp khác và bắt đầu thực hiện!